Generelt om træ

HVORDAN RENSES OG VEDLIGEHOLDES TRÆ OG TRÆMØBLER ?

Generelt om træ

Det levende træs bark og saftspændte vækstlag under barken beskytter det indre ved mod udtørring, rådsvampe og insektangreb. Nogle træer har også en beskyttelse af det indre ved i form af et indhold af garvesyre, olier eller terpentinerlignende stoffer.

Ved at behandle træprodukter med træolier, erstatter man træets saft, så det ikke revner.

Den bedste beskyttelse man kan give et træmøbel, hvad enten det skal stå ude hele året eller inde, er ved at anvende et olieprodukt, der er tilpasset den enkelte træsort og dennes anvendelse.

Kun meget få træsorter kan tåle at stå ubehandlet, f.eks. kernetræet i eg, lærk, douglasgran, cypres, thuja (western red cedar) til dels skovfyr og især teaktræ. De vil imidlertid blive grå med tiden og vil være modtagelige for pletter, så også disse arter vil have godt af en behandling som beskytter overfladen mod smuds og sollys.

Trykimprægnering blev tidligere udført med meget giftige imprægneringsmidler. I dag kan man få imprægneret træ med godkendte miljøvenlige midler. Ulempen ved trykimprægneret træ er imidlertid at træets naturlige struktur ødelægges under trykimprægneringen så træet slår revner. Det er ikke tilfældet ved vacumimprægnering, hvor træet naturlige saft suges ud samtidig med at imprægneringsvædsken trænger ind så der ikke opstår nogen sprængning af træets celler. Uanset hvilken form for imprægnering træet måtte have fået er det vigtigt at holde det smuds- og vandafvisende med en træolie.

HVORDAN SKAL TRÆET BESKYTTES ?

Rådangreb
Træ, som udsættes for skiftende fugtighed vil hurtigt blive angrebet af rådsvampe, som nedbryder træet.

Forebyggelse
Træet gøres vandafvisende ved at få en glat overflade (gennem høvling og slibning). Det glatslebne træ påføres en vandafvisende olie fra CAVO.

Skimmel- og mugsvampe
Træ som står i skygge er udsat for skæmmende belægninger af mug- og skimmelsvampe. Disse svampe nedbryder ikke træet, men kan give det en varig misfarvning.

Forebyggelse
Ved tilstrækkelig mætning af træet med CAVO´s træolier vil man forhindre misfarvning af træet og den overfladiske mug- eller skimmeldannelse vil let kunne børstes eller vaskes af. Undgå i øvrigt at opbevare møbler under fugtige forhold.

Sollys
Sollysets ultraviolette stråler vil over en sæson ændre ubehandlet træs farve. Indendørs vil træet blive mere gyldent og udendørs vil det blive mere gråt. På længere sigt kan sollys nedbryde træet gennem udtørring med revnedannelser og efterfølgende svampe og insektangreb.

Forebyggelse
En overfladebehandling med olie fra CAVO eller træbeskyttelsesmidler med farvepigmenter. CAVO’s træolier vil dog bevare træets naturlige lød og åretegninger.

Udtørring
Vind og sol udtørrer træ, så det danner svindrevner og i værste tilfælde vrider sig. Svindrevner er indgangsvej for fugt, rådsvampe, insekter og bakterier især på bordplader. Vredet træ ødelægger møblets funktion og udseende.

Forebyggelse
En overfladebehandling med CAVO’s træolier bevarer træets naturlige fugtighed og udseende.

HUSK ! Lys Voks 1
Det er vigtigt at vedligeholde og pleje træmøbler rigtigt. Så holder de længere og bevarer en smuk overflade. Når møblerne skal behandles, er det altid en god idé først at behandle et lille område, der ikke er synligt. Når det konstateres, at behandlingen ikke har uønskede bivirkninger, kan man behandle resten af møblet.

Træ er et levende materiale, der forandrer sig gennem hele møblets levetid. Farver og strukturer i træet forandrer sig, afhængig af hvor meget sollys, de udsættes for. Undlad derfor at placere vaser, lamper og lign. på møblerne de første måneder, da disse vil efterlade tydelige skjolder. Jo mere sollys møblerne udsættes for, desto hurtigere går processen. Vand bør kun anvendes i begrænset omfang og med forsigtighed.

Læs også om "Vedligeholdelse af læder"