Vedligeholdelse af træmøbler

VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBLER ?

Det levende træs bark og saftspændte vækstlag under barken beskytter det indre ved mod udtørring, rådsvampe og insektangreb. Vedligeholdelse af træmøbler.

Nogle træer har også en beskyttelse af det indre ved i form af et indhold af garvesyre, olier eller terpentinerlignende stoffer.

Ved at behandle træprodukter med træolier, erstatter man træets saft, så det ikke revner.

Den bedste beskyttelse man kan give et træmøbel, hvad enten det skal stå ude hele året eller inde, er ved at anvende et olieprodukt, der er tilpasset den enkelte træsort og dennes anvendelse.

Kun meget få træsorter kan tåle at stå ubehandlet, f.eks. kernetræet i eg, lærk, douglasgran, cypres, thuja (western red cedar) til dels skovfyr og især teaktræ. De vil imidlertid blive grå med tiden og vil være modtagelige for pletter, så også disse arter vil have godt af en behandling som beskytter overfladen mod smuds og sollys.

HVORDAN SKAL TRÆET BESKYTTES ?

Rådangreb
Træ, som udsættes for skiftende fugtighed vil hurtigt blive angrebet af rådsvampe, som nedbryder træet.

Forebyggelse
Træet gøres vandafvisende ved at få en glat overflade (gennem høvling og slibning). Det glatslebne træ påføres en vandafvisende olie fra CAVO.

Skimmel- og mugsvampe
Træ som står i skygge er udsat for skæmmende belægninger af mug- og skimmelsvampe. Disse svampe nedbryder ikke træet, men kan give det en varig misfarvning.

Forebyggelse
Ved tilstrækkelig mætning af træet med CAVO´s træolier vil man forhindre misfarvning af træet. Undgå i øvrigt at opbevare møbler under fugtige forhold.

Sollys
Sollysets ultraviolette stråler vil over en sæson ændre ubehandlet træs farve. Indendørs vil træet blive mere gyldent og udendørs vil det blive mere gråt. På længere sigt kan sollys nedbryde træet gennem udtørring med revnedannelser og efterfølgende svampe og insektangreb.

Forebyggelse
En overfladebehandling med CAVO’s træolier vil dog bevare træets naturlige lød og åretegninger.

Udtørring
Vind og sol udtørrer træ, så det danner svindrevner og i værste tilfælde vrider sig.  Vredet træ ødelægger møblets funktion og udseende.

Forebyggelse
En overfladebehandling med CAVO’s træolier bevarer træets naturlige fugtighed og udseende.

HUSK ! Lys Voks 1

Læs også om "Vedligeholdelse af læder"

Vores produkter kan købes her https://mobelpleje.dk/i-shop-med-moebelplejeprodukter/